TÖÖPAKKUMISED

ProVida Kliinik OÜ Tartus ootab oma toredasse meeskonda loovterapeuti ja eripedagoogi, kellel on vastav kõrgharidus või väljaõpe.

Meie klientideks on Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti poolt suunatud täiskasvanud, lapsed ja nende pered, lisaks ise pöördujad ja koostööpartnerite poolt suunatud (nt KOVid, Tartu Vangla, perearstid).Soovi korral saad valida spetsialiseerumise, millise klientuuriga  sobib rohkem töötada. Meie tugevuseks on võimalus teha asutuse siseselt koostööd teiste eriala spetsialistida, mis oluliselt aitab kaasa kliendi muutustele. ProVida on pidevas positiivses arengkus, mis loob mõnusa ja pingevaba töökeskkonna.