Füsioteraapia eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist läbi motoorse sooritusvõime parandamise, tegevuskeskkonna kohandamise, sobiva abivahendi leidmise.

Füsioteraapia teenus on mõeldud nii lastele, kui ka täiskasvanutele. Selle käigus hinnatakse inimese motoorset sooritusvõimet, koostatakse kliendi liigutusliku arengut soodustavat/säilitavat programmi, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, õpetatakse ergonoomilisi võtteid, hinnatakse vajadust abivahendi järele ning vajadusel õpetatakse seda kasutama. Samuti toimub kliendi võrgustikuliikmete nõustamine.

Pakume ka füsioteraapia seannse basseinis.

Daria Latina
füsioterapeut

Tutvu füsioteraapia teenuste hindadega!

Registreeru füsioteraapia teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: