Sotsiaalnõustamine sobib kõigile, kuid on kindlasti kasulik inimesele (ja tema pereliikmetele), kes vajab iseseisvaks toimetulekuks näiteks:

  • Abi ja juhendamist ametlike dokumentide (kirjad, pöördumised, avaldused, taotlused, järelepärimised, vaided, kohtuasjad) koostamisel
  • Informatsiooni nii kohaliku omavalitsuse kui riigi poolt pakutavate teenuste ja toetuste kohta
  • Informatsiooni ja juhendamist töövõimetuse ekspertiisi ja puude raskusastme tuvastamise taotlemisel
  • Informatsiooni ja abi rehabilitatsiooniteenuste taotlemisel
  • Abi suhtlemisel ametiasutustega sh kohaliku omavalitsusega
  • Informatsiooni ja abi perekonnaõiguse, hooldusõiguse ja pärimisasjade küsimustes

Teenust osutab pikaajalise kogemusega sotsiaaltöötaja. Teenust osutatakse nii individuaalselt kui ka perenõustamise vormis ning vajadusel kaasatakse nõustamisprotsessi ka muu oluline tugivõrgustik.

Merle Alamaa
sotsiaaltöötaja

Registreeru teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: