ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE LEHT

ЛИСТ ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Juhtumi toimumise kuupäev: _____.________________ ______

Дата происшествия

 

Juhtumi toimumise koht : ……………………………………….

Место происшествия

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Juhtumi kirjeldus. Palun sõnastada võimalikult täpselt ja üksikasjalikult, mis juhtus (nimed, kellaajad jne)

Описание происшествия. Пожалуйста, опишите как можно точнее и подробнее, что случилось (имена, время и т.д.).

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Avaldaja ees- ja perekonnanimi

Имя и фамилия заявителя

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

Aadress, millele oodatakse vastust (tänav, linn/asula, maakond, indeks):

Адрес, на который будет послан ответ (улица, город/поселок, уезд, индекс)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon/Телефон:………………………………………e-mail:…………………………………………..

 

 

Allkiri/Подпись: