ProVida Kliiniku koostööpartnerid:

 • Tartu Psühhiaatriakliinikum
 • E.G.U. Erapraksis
 • SA Maarja Küla
 • Eesti Kaitsevägi
 • MTÜ Viljandimaa SINGEL Vaimse Tervise Päevakeskus
 • MTÜ TEAN nõustamis-ja koolituskeskus
 • Lõuna prefektuur Politsei-ja piirivalveamet
 • Tartu Linnavalitsus
 • Eesti Pereteraapia Keskus
 • Töötukassa
 • MTÜ Iseseisev Elu
 • MTÜ Öökull
 • MTÜ Abistu
 • Hariduse ja Tugiteenuste Keskus
 • Värska Sanatoorium
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Tervise Arengu Instituut
 • Tallinna Ülikool
 • Kambja Vallavalitsus
 • Elva Vallavalitsus
 • Luunja Vallavalitsus

ProVida Kliiniku rahastajad:

Ülal nimetatud rahastajatega koostöös on klientidele järgnevad teenused TASUTA:

 • Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed. Loe lähemalt tööalase rehabilitatsiooni teenuse lehelt või Töötukassa kodulehelt.
 • Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 • Perearsti teraapiafondi arvelt rahastab Haigekassa kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi poolt osutatavad teenused. Loe lähemalt Perearsti Teraapiafondi teenuse lehelt või Haigekassa kodulehelt.
 • Erihoolekandeteenused (kliendi kodus) on ette nähtud täisealisele inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet vastava eriala spetsialistilt. ProVida poolt pakutavad erihoolekandeteenused on: igapäevaelu toetamise teenus ning toetatud elamise teenus. Loe lähemalt erihoolekandeteenuste lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.