ProVida Kliiniku koostööpartnerid:

 • Tartu Psühhiaatriakliinikum
 • E.G.U. Erapraksis
 • SA Maarja Küla
 • Eesti Kaitsevägi
 • MTÜ Viljandimaa SINGEL Vaimse Tervise Päevakeskus
 • MTÜ TEAN nõustamis-ja koolituskeskus
 • Lõuna prefektuur Politsei-ja piirivalveamet
 • Tartu Linnavalitsus
 • Eesti Pereteraapia Keskus
 • Töötukassa
 • MTÜ Iseseisev Elu
 • MTÜ Öökull
 • MTÜ Abistu
 • Hariduse ja Tugiteenuste Keskus
 • Värska Sanatoorium
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Tervise Arengu Instituut
 • Tallinna Ülikool
 • Kambja Vallavalitsus
 • Elva Vallavalitsus
 • Luunja Vallavalitsus

ProVida Kliiniku rahastajad:

Ülal nimetatud rahastajatega koostöös on klientidele järgnevad teenused TASUTA:

 • Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed. Loe lähemalt tööalase rehabilitatsiooni teenuse lehelt või Töötukassa kodulehelt.
 • Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 • Alkoholisõltlaste nõustamine/teraapia eesmärk on aidata alkoholisõltlasel sõltuvusest vabaneda või see kontrolli alla saada. Samuti leida koostöös kliendiga lahendusi tema elus tekkinud pingetele ja probleemidele, et ta saaks parandada oma toimetulekut elus ja töö leidmisel. Loe lähemalt sõltuvusravi teenuse lehelt või Töötukassa kodulehelt.
 • Perearsti teraapiafondi arvelt rahastab Haigekassa kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi poolt osutatavad teenused. Loe lähemalt Perearsti Teraapiafondi teenuse lehelt või Haigekassa kodulehelt.
 • Erihoolekandeteenused on ette nähtud täisealisele inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet vastava eriala spetsialistilt. ProVida poolt pakutavad erihoolekandeteenused on: igapäevaelu toetamise teenus ning toetatud elamise teenus. Loe lähemalt erihoolekandeteenuste lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
 • Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele on mõeldud  mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealistele inimestele ja nende pereliikmetele, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest/ressurssidest (teenustest ja toetustest). ProVida pakub järgmisi teenuseid: psühholoogiline nõustamine ja perenõustamine, võlanõustamine, sotsiaalnõustamine, tugiisikuteenus. Loe lähemalt toimetulekuraskustes inimeste nõustamisteenuste lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.