Hetkel perearsti suunamisel vastuvõtte ei toimu.

Perearsti Teraapiafondi arvelt rahastab Haigekassa kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi poolt osutatavad teenused.

Kui perearst otsustab, et patsient vajab logopeedi, psühholoogi või füsioterapeudi abi, siis suunab ta patsiendi meditsiinilise näidustuse puhul ise kliinilise psühholoogi/ logopeedi vastuvõtule või teraapiasse, tasudes teenuse eest Teraapiafondi kaudu. Sel juhul on perearst ise ravi protsessi koordineerijaks (Teraapiafondi märke puudumine saatekirjal ei vabasta suunavat arsti teenuse eest maksmise kohustusest).

Teenused, millele perearst saab Teraapiafondi kaudu suunata:

 • Kliinilise psühholoogi konsultatsioon eriarsti suunamisel 7607
 • Psühhoteraapia seanss ühele haigele 7601
 • Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis seitse kuni kaheksa haiget) 7602
 • Psühhoteraapia seanss perele 7603
 • Kliinilise logopeedi konsultatiivne vastuvõtt eriarsti suunamisel 3016
 • Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord) 7611
 • Logopeediline teraapia
 • Füsioteraapia

Perearsti suunamiskirjal peab olema ära toodud:

 • Spetsialisti (psühholoog, logopeed) ametinimetus, kelle juurde patsient suunatakse;
 • Teenuse nimetus, millele suunatakse. Näiteks: konsultatsioon, teraapia vm;
 • Diagnoositud haiguse nimetus ja kood RHK-10 järgi või diagnoosi hüpotees või kaebuste ja probleemide loetelu;
 • Suunava perearsti poolt määratud ravi maht (teraapiaseansside arv), mida perearst on teraapiafondi raames plaaninud ja valmis rahastama;
 • Suunava perearsti e-posti aadress (juhul kui perearstikeskuse ja ProVida Kliiniku OÜ vahel pole kehtivat lepingut), millele saata teenuste arve.

ProVida edastab psühholoogi/logopeedi/füsoterapeudi konsultatsiooni kokkuvõtted E-Kliiniku kaudu.
Osutatud teenuse kohta esitame perearstile arve vastavalt kehtivale haigekassa hinnakirjale. Patsiendi pikemaajalise teraapia puhul esitame perearstile koondarve kalendrikuu kohta.

Registreeru teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: