Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele   Teenust on võimalik saada mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest/ressurssidest (teenustest ja toetustest).

Osutatakse toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuseid:psühholoogiline nõustamine ja perenõustamine,võlanõustamine,sotsiaalnõustamine,tugiisikuteenus.

Kliendijuhtumitega tegelemine toimub juhtumikorralduse põhimõtet rakendades.
Pakume teenuseid Taru linnas, Tartu maakonnas, Valgamaal ja Põlvamaal.

Daisi Tatar, teeninduspiirkond Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa mob 5783 5580 , tel 744 7494
E-post: daisi.tatar@ sotsiaalkindlustusamet.ee
Aadress: Põllu 1A, Tartu

Raina Kurg, teeninduspiirkond Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa mob 5854 0570
E-post: raina.kurg@ sotsiaalkindlustusamet.ee
Aadress: Jüri 19A, Võru

Registreeru teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: