Annika Paju-Aarike


Loovterapeut-kunstiterapeut

Loovus ei ole pelgalt eneseväljendus vaid elamise viis, on põhimõte, mis iseloomustab nii mind kui minu suhtumist kõigesse mida teen. Lahenduste rohkus, enesejuhtimine ja kohanemisvõime on hädavajalikud oskused meie tormlevas ühiskonnas. Just need on põhilised fookused, millele mina kunstiterapeudina tuginen. Omandasin Tallinna Ülikoolis loodus-ja terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapias, minu eelnev haridus ja töökogemus on seotud kunsti valdkonnaga. Väärtustan enesearengut, mistõttu olen läbinud hulgaliselt erinevaid koolitusi, mille käigus omandatut integreerin oma töös loovterapeudina.
Minu sihtgrupiks on varasematest töökogemustest tulenevalt pigem lapsed, kuid töötan ka noorte ja täiskasvanutega. Oma valdkonnaks, mille osas olen ka süvitsi täiendanud oma teadmisi, pean ATH-d, sotsiaalseid oskusi, käitumisprobleeme ja emotsionaalset arengut. Vabal ajal laadin ennast metsas või looduses jalutades, tühjaks tantsides või maalides, armastan teatrit, ajaveetmist sõprade ja perega, head huumorit, sauna ning reisimist.

Teenused, millega spetsialist tegeleb