Dr. mus. sc. Malle Luik


Loovterapeut-muusikaterapeut
Psühholoog
Superviisor

Oman kahte magistikraadi (koolimuusikas ja psühholoogias) ning muusikateaduste doktorikraadi muusikateraapias. Viimast kaitsesin Hamburgi Teatri- ja Muusikaülikoolis 2014. a. Minu töökogemus sisaldab pikki aastaid klaveri/muusika- ning psühholoogia- õpetajana, kunstide kooli juhina, kooli- ja kliinilise psühholoogina ning muusikaterapeudina väga erinevate sihtgruppidega nii laste kui täiskasvanute seas. Tööaastate jooksul olen põhjalikumalt õppinud psühhodünaamilist muusikaterapeutilist lähenemist ja lahenduskeskset lühiteraapiat; läbinud sissejuhatavaid koolitusi pere- ja kognitiiv-käitumuslikus ning hüpnoteraapias, motiveerivas intervjuus ja sõltuvusnõustamises, õppinud ja läbi viinud erinevaid grupitöö programme; täiendanud end mitmetes välisriikides.
ProVida Kliinikuga ühinesin 2014. a., mille kõrvalt õpetan ka Tallinna Ülikoolis muusikateraapiat. Olen kutseline loovterapeut- muusikaterapeut, samuti Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) ning Eesti Muusikateraapia Ühingu (EMTÜ) täisliige. Muusikateraapia- ja loovteraapia ühingu hindamiskomisjonide liikmena saan kaasa rääkida kutsete omistamise otsustes Eesti muusikaterapeutidele, keda esindan ka viiendat aastat Euroopa Muusikateraapia Assotsiatsioonis (EMTC). Esinen igal aastal mõnel rahvusvahelisel muusikateraapia konverentsil erialase ettekandega ja hiljuti osalesin rahvusvahelises Erasmus+ teaduslikus muusikateraapia projektis. Olen avaldanud mitmeid erialaseid artikleid ja “ilmutanud” raamatu „Music Therapy in Prison. Developing Emotional Skills“ (2018), mis kajastab minu töökogemusi ja muusikaterapeutilist uurimistööd Tartu Vanglas.
Igapäevases töös keskendun peamiselt täiskasvanud klientidele ja psühhoterapeutilisele lähenemisele, kasutades muusika- jt. loovteraapiate meetodeid. Loominguline protsess/ tegevus aitab kliendil sageli jõuda sinna, kuhu sõnad ei ulatu. Usaldan seejuures oma intuitsiooni ja pika tööelu jooksul omandatud oskusi/teadmisi/kogemusi.
Mind innustavad eredad elamused (vahel ka riskantsed ettevõtmised), reisimine, kontserdi- ja teatrikülastused, kohtumised sõprade ja sugulastega. Kahe täiskasvanud tütre ja lapselapsega armastan maakodus puhata ning aiatööd teha.