Ingrid Korberg


Tegevusjuhendaja
Raamatupidaja-võlanõustaja

Olen lõpetanud 2009. aastal EPMÜ majandusteaduskonna finantsjuhtimise ja majandusanalüüsi eriala. Minu töökogemus sai alguse 2005. aastal, kus erasektoris töötades puutusin kokku nö. ettevõtte igapäevaraamatupidamisega. 2010. aastal asutasin Töötukassa starditoetuse abiga oma raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtte ning siiani olen tegelenud osaühingute, mittetulundusühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjatele raamatupidamisteenuse osutamisega. 2010. aastast alates olen kirjutanud äriplaane ja projekte EAS-ile, Töötukassale, PRIA-le, KIK-ile ning aidanud seeläbi päris paljudel ettevõtlikel inimestel oma ettevõtlusega alustada.