Kristi Karindi


Eripedagoog

Olen omandanud Tartu Ülikooli eripedagoogika magistrikraadi. ProVida meeskonnaga liitusin 2021. aasta veebruaris. Igapäevaselt töötan juba 6 aastat ühes Tartu maakonna lasteaias eripedagoogina. Enne seda olen paar aastat olnud ka lasteaias rühmaõpetaja.
Eripedagoogina tegelen laste üldoskuste toetamisega (tunnetus- ja õpioskused, sotsiaalsed- ja enesekohased oskused ning mänguoskused). Minu jaoks on väga oluline koostöö vanema ja teiste spetsialistide vahel. Proovin olla vanematele lisatugi, kes aitab siis, kui lapse areng vajab täiendavat tuge ning enda mõtted ja oskused on otsa saanud. Minu eesmärk on õpetada lapsi nii, et see eeldab nendelt väikest pingutust, kuid pakub ka eduelamust „Ma saangi hakkama!“ Väga tähtsal kohal on minu jaoks õpimotivatsiooni hoidmine ja mängust rõõmu tundmine.
Mul on kodus kaks koera ning minu hobid on seotud erinevate koeraspordialadega. Me naudime ühiseid matkasid ning uute oskuste õppimist läbi positiivsete meetodite.