Maarja Viktoria Raag


Tegevusjuhendaja (erihoolekanne)

Minul on rakenduskõrgharidus ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal, magistrikraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal, lisaks olen läbinud tugiisiku koolituse ja õpin hetkel õigusteaduskonnas. Töökogemust sotsiaaltöö valdkonnas on seitse aastat ja tegelenud olen erinevate sihtrühmadega: alaealiste, perede, võõramaalaste, õigusrikkujate ja psüühiliste erivajadustega inimestega. Mulle pakuvad põnevust päris inimeste päris probleemid, mulle meeldib inimesi toetada nende eluraskustes.