Madli Nuut


Psühholoog

Minu erialane töökogemus ulatub 2014. aastasse, kui pistsin varbad vette psühholoogina kooli tööle asudes. Peale bakalaureuse kraadi omandamist asusin kohe tööle Tartusse koolipsühholoogina, kus panustasin kokku 5 aastat. Nüüdseks on Tartu Ülikoolis omandatud magistrikraadile lisandunud mitmed teraapiaalased täiendkoolitused ja erialased kursused. Olen ennast täiendanud Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate osakonnas ning läbinud kognitiiv-käitumusliku teraapia algukursuse. Olen läbinud erinevaid teadveloleku (mindfulness) kursusi sisekaemuslikel eesmärkidel, kui ka klientide juhendamise eesmärgil.
Rakendan oma töös nii KKT mudelit, lahenduskeskse lühiteraapia, motiveeriva inervjuuerimise ja teadveloleku põhimõtteid kuid eelkõige aitab inimesega kontakt luua läbi aktiivse kuulamise ja kohaloleku. ProVidas töötan nii noorte kui täiskasvanutega. Laste abistamiseks eelistan töötada koos perega, sest vanemad on oma laste abistamiseks parimad partnerid. Nõustamise kõrvalt kuulub minu tööelu juurde Rajaleidja nõustamiskomisjoni kuulumine, kus anname haridussoovitusi erivajadustega laste toetamiseks koolikeskkonnas. Kuulun Eesti Koolipsühholoogide Ühingusse.
Enda tassi aitab täis hoida lähedaste hoolivus, liikumise rõõm, looduses viibimise energia, kõrvu paitav muusika, raamatute tarkus ning eesmärgipärasus ja siht tuleviku suunas.