Mari Peetsalu


Loovterapeut-kunstiterapeut

2009. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli loovteraapiate magistrantuuri. Enne kunstiteraapia juurde jõudmist õppisin õpetajaks, pedagoogika on minu huviks olnud aastaid, olen end harinud waldorfpedagoogilistel kursustel ning töötanud lasteaias. Ka kunstiteraapias on minu huvi suunatud ennekõike lastele. Oma töös rakendan eelkõige visuaalkunsti teraapia tehnikaid, kuid tihti kasutan lastega ka liikumist ning draamateraapia elemente. Pean ülioluliseks turvalise ning hinnangutevaba suhte loomist kliendiga, et loov eneseväljendus julgeks avalduda ning inimene leiaks loomeprotsessis enda kohta  äratundmisi ning märkamisi, mis aitaksid tal endas peituvat potentsiaali täiel määral igapäevaellu rakendada.
Olen kolme lapse ema. Naudin kunsti, teatrit, pildistamist, loodust ja reisimist, igapäevaselt tegelen joogaga.