Rine Kukk


Lastepsühholoog
Mänguterapeut

Olen õppinud Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ning psühholoogiat. Lõpetasin 2013 a. Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika bakalaureuse. 2019 a. lõpetasin Psühholoogia magistrantuuri ning hetkel on sotsiaaltöö magistrantuuri lõpetamisel.
Alustasin enda tööd Tartu Herbert Masingu kooli rehabilitatsioonis juhtumikorraldajana. Sealt edasi asusin tööle Hariduse Tugiteenuste Keskuses lasteaia psühholoogina. ProVida kliinikus asusin tööle lastepsühholoogina aastal 2019. Laste kuulamine ja nende nõustamine on minu jaoks oluline, et pakkuda abi neile, kes seda ise tihti otsida ei saa. Olen läbinud Mänguteraapia kahe aastase väljaõppe ning täiendanu ennast laste toetamiseks läbi erinevate koolituste, selleks, et lapsi ja nende peresid paremini mõista. Laste toetamise mängulisusele mõeldes on minu sooviks täiendada ennast veel enam loomi kaasavate sekkumiste vallas ning kaasata ka protsessi koera. Minu huvi on õpetada välja enda vene hurt, et teda kaasata nõustamisprotsessi. Lisaks on minu suureks armastuseks ka muud loomad ning loodan tulevikus rajada prooviks jänesemaja, kus on võimalik teist moodi teraapiat saada.