Tagasiside

Täname, et olete meie asutuse valinud teenuste saamiseks. Viime ProVidas läbi iga aasta klientide seas rahuloluküsitluse, et muuta teenuseid veel kättesaadavamaks ja paremaks.

Vajame Teie kogemusi ja mõtteid, et ellu viia muudatusi. Tagasiside aitab ProVidal arendada pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid.  Kõik ettepanekud ja soovitused on väga oodatud.

Teie arvamus on meile oluline!

Anna meile tagasisidet