Mänguteraapia

Kuidas mänguterapeut saab aidata?

Mäng on lapse jaoks kõnest omasem kommunikatsioonivahend.

Mänguteraapias on mäng teraapia. Mänguteraapia pakub lapsele võimaluse väljendada oma tundeid ja kogemusi turvalises ja toetavas õhkkonnas. Mänguteraapia erineb tavamängust – terapeut aitab lapsel läbi mängu lahendada tema jaoks üles kerkinud probleeme. Läbi mängu peegeldab laps oma sisemaailma – oma mõtteid, ideid ja tundeid ning saab teadmisi ümbritsevast maailmast.

Mänguteraapia abil arendab laps oma suhtlemisoskust, õpib väljendama oma tundeid, kohandama oma käitumist ja arendab sotsiaalseid- ja probleemilahendusoskusi. Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel  (nt lahutus, pereprobleemid, lähedase surm, kolimine, hospitaliseerimine, kroonilised haigused, vägivalla-juhtumid) . Mänguteraapia on hea vahend vihaga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, enesehinnangu toetamisel ja tõstmisel ja empaatia arendamisel.

Mänguterapeut on koostööpartner lapse vaimse tervise ja heaolu tagamiseks lapsevanemale, õpetajale, kasvatajale jt. Terapeut valdab erinevaid mänguteraapia meetodeid. Ta loob teraapia ajal  lapsega  turvalise suhte ja mängulise keskkonna ning kasutab  lapse vajadustest  lähtuvaid eakohaseid terapeutilisi  kunsti -ja mänguteraapia võtteid. Mänguterapeudi tööriistakasti kuulub palju erinevaid tööriistu – kasutatakse liiva, savi ja teisi voolimismasse, käpiknukke, värve, looduses leiduvaid materjale, muusikainstrumente, loovat visualiseerimist jne.

Liisa Kuusk

eripedagoog – mänguterapeut