• Kui lapsevanem lahkub teenuse osutamise ajal asutusest, siis peab sellest teavitama spetsialisti ja tagama enda kättesaadavuse viivitamatult ükskõik millise sidevahendi abil.
  • Lapsele tulla järgi hiljemalt teenuse osutajaga kokkulepitud ajaks.
  • Lapsevanem on kohustatud teavitama teenuse osutajat kõikidest lapse tervisega seonduvatest erivajadustest (elutähtsate ravimite tarvitamise vajadus, tervisele ohtlik sümptomaatika) ning andma ka tegutsemisjuhised.
  • Kui lapsega juhtub terviserike teenuse osutamisel ajal, siis esimesena tagame talle ohutuse, turvalisuse ja vajaliku professionaalse abi (nt kiirabi, päästeamet) ning seejärel esimesel võimalusel teavitame lapsevanemat.