Hinnakiri

Teenusest loobumisest või vastuvõtuaja muutmise soovist palume meid teavitada vähemalt 48h (kaks tööpäeva) enne broneeritud teenuse toimumist. Hilisema tühistamise korral ettemaksu ei tagastata.

Varasema kokkuleppe korral on võimalik kohtumine läbi viia video teel.

Teenuse hind sisaldab isiku registreerimist, administreerimist (telefonikõned, e-kirjavahetust, teabe kogumine, info jagamine, ja vahendamine, teave teenuse tingimuste kohta, broneeringud), spetsialisti vastuvõttu/tervishoiuteenust/teraapiaseanssi ja järelmeetmeid.

HINNAKIRI ALATES 1.01.2024

ProVida Kliinik OÜ on Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner osutades Ohvriabi seadusest tulenevat traumast taastumist toetava vaimse tervise abi.
Suunamised, mis on väljastatud enne 31.12.2023 a. kehtib vana hinnakiri 72,5 eur/60 min.

Alates 1.01.2024 väljastatud suunamistele kehtib järgmine hinnakiri:

Teenus Hind Aeg
Psühholoogiline abi 2024 82€ 60 min
Psühholoogiline abi 2023 72,5 € 60 min
Seksuaalselt väärkoheldud alaealine 72,5 € 60 min

ProVida Kliinik OÜ on sõlminud koostöölepingu Eesti Tervisekassaga iseseiseva füsioteraapia, logopeedia, psühholoogia teenuste osutamiseks.

Teenuse hind sisaldab spetsialisti vastuvõttu/tervishoiuteenust/teraapiaseanssi ja järelmeetmeid.

Vastuvõtule on võimalik broneerida kodulehel https://provida.ee/broneeri/ kaudu, kirjutades info@provida.ee või telefonil +372 5912 7991.
Kõiki kliendid registreeritakse tervishoiuteenuse osutamiseks üldjärjekorras esimesele vabale ajale või kliendi soovil hilisemale vabale ajale.

NB! Teenusest loobumisest või soovi aega muuta palume meid teavitada vähemalt 48h (kaks tööpäeva) ette. Hiljem tühistatud vastuvõtu kohta esitatakse omavastutusarve kahekordse administreerimistasu summas.

Tervisekassa poolt kindlustatud isikutel, kes on pöördunud perearsti poole ning saanud vastava saatekirja, on võimalik broneerida aeg järgmistele teenusele:

Psühhoteraapia seanss ühele haigele 7601; kliinilise psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel 7607
Eve Kanarik - kliiniline psühholoog (täiskasvanud, lapsed ja väikelapsed, noorukid, söömishäired, emotsiooniregulatsiooni raskused, psühhotraumad, ATH, autismispekter);
Imbi Suun - kliiniline psühholoog (täiskasvanute psühhoteraapia, psüühikahäirete hindamine).


Logopeediline uuring 7621, logopeedi vastuvõtt 7628, logopeedi kaugvastuvõtt 7629
Mari-Liis Põld - kliiniline logopeed (laste ja täiskasvanute kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine; kõne toetava või asendava suhtlusvahendi kasutusele võtmine; teraapiaplaani koostamine ja teraapia läbiviimine);
Reet Horn - kliiniline logopeed (Laste ja täiskasvanute kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine; kõne toetava või asendava suhtlusvahendi kasutusele võtmine; teraapiaplaani koostamine ja teraapia läbiviimine).

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30min) 7050
Andra Karu - füsioterapeut (täiskasvanud ja noored skeleti-ja lihassüsteemi füsioteraapia, psühhosomaatika);
Ingrid Tiirats - füsioterapeut (täiskasvanud ja lapsed skeleti-ja lihassüsteemi füsioteraapia, psühhosomaatika)

Teenus Hind Aeg

Teenusest loobumisest või soovi aega muuta palume meid teavitada vähemalt 48h (kaks tööpäeva) ette.

Alates 1. oktoobrist 2023 hiljem kui 48 h tühistatud vastuvõtu kohta esitatakse kliendile vastavalt Tööalase rehabilitatsiooni hinnakirjale arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

HINNAKIRI ALATES 1.10.2023/HINNAKIRI ALATES 1.05.2024 (hind sisaldab käibemaksu):

Teenus Hind Aeg
Psühholoogi individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Psühhiaatri individuaalteenus 90€/115€ 45 min
Füsioteraapia individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Loovteraapia individuaalteenus 63€/80€ 45 min
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Eripedagoogi individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Kogemusnõustaja individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Logopeedi individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Tegevusterapeudi individuaalteenus 60€/80€ 45 min
Füsioterapeudi grupiteenus 20€/35€ 45 min
Kogemusnõustaja grupiteenus 20€/35€ 45 min
Logopeedi grupiteenus 20€/35€ 45 min
Loovterapeudi grupiteenus 20€/35€ 45 min
Psühholoogi grupiteenus 20€/35€ 45 min
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20€/35€ 45 min
Tegevusterapeudi grupiteenus 20€/35€ 45 min