Hinnakiri

Teenusest loobumisest või vastuvõtuaja muutmise soovist palume meid teavitada vähemalt 48h (kaks tööpäeva) enne broneeritud teenuse toimumist. Hilisema tühistamise korral ettemaksu ei tagastata.

Varasema kokkuleppe korral on võimalik kohtumine läbi viia video teel.

ProVida Kliinik OÜ on Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner osutades Ohvriabi seadusest tulenevat traumast taastumist toetava vaimse tervise abi.
Suunamised, mis on väljastatud enne 31.12.2022 a. kehtib vana hinnakiri 65 eur/60 min.

Alates 1.01.2023 väljastatud suunamistele kehtib järgmine hinnakiri:

Teenus Hind Aeg
Psühholoogiline abi 72,5 € 60 min
Seksuaalselt väärkoheldud alaealine 72,5 € 60 min

Teraapiafond võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu psühholoogi (kood 7601, 7603), logopeedi (kood 7621; 7628)ja füsioterapeudi (kood 7062, 7056) vastuvõtule . Haigekassa info: https://www.haigekassa.ee/teraapiafond

NB! Teenusest loobumisest või soovi aega muuta palume meid teavitada vähemalt 48h (kaks tööpäeva) ette. Hiljem tühistatud vastuvõtu kohta esitatakse omavastutusarve 30 eur teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.
Alates 1. oktoober 2023 hiljem kui 48 h tühistatud vastuvõtu kohta esitatakse kliendile vastavalt Tervisekassa hinnakirjale arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

Perearsti saatekirjaga tuleb tasuda vastuvõtu eest omaosalus vt. hinnakirja:

Teenus Hind Aeg
Logopeedi teenus omaosalus 20 eur 45 min
Füsioteraapia teenus omaosalus 10 eur 30 min
Psühholoogi teenus omaosalus alates 1.05.2023 omaosalust ei ole 45 min

Teenusest loobumisest või soovi aega muuta palume meid teavitada vähemalt 48h (kaks tööpäeva) ette.

Alates 1. oktoobrist 2023 hiljem kui 48 h tühistatud vastuvõtu kohta esitatakse kliendile vastavalt Tööalase rehabilitatsiooni hinnakirjale arve teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks.

HINNAKIRI KUNI 30.09.2023/HINNAKIRI ALATES 1.10.2023

Teenus Hind Aeg
Psühholoogi individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Psühhiaatri individuaalteenus 80€/90€ 45 min
Füsioteraapia individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Loovteraapia individuaalteenus 58€/63€ 45 min
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Eripedagoogi individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Kogemusnõustaja individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Logopeedi individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Õe individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Tegevusterapeudi individuaalteenus 55€/60€ 45 min
Füsioterapeudi grupiteenus 10€/20€ 45 min
Kogemusnõustaja grupiteenus 10€/20€ 45 min
Logopeedi grupiteenus 10€/20€ 45 min
Loovterapeudi grupiteenus 10€/20€ 45 min
Psühholoogi grupiteenus 10€/20€ 45 min
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 10€/20€ 45 min
Tegevusterapeudi grupiteenus 10€/20€ 45 min