Meist

Juba alates 2010. aastast pakume ProVida Kliinikus rehabilitatsiooni teenustena professionaalsel tasemel psühholoogilist nõustamist, tõenduspõhiseid psühhoteraapiaid, psühhiaatri teenust, tegevusteraapiat, füsioteraapiat, loovteraapiat, kogemusnõustamist, sotsiaalnõustamist ning eripedagoogi ja logopeedi teenust.

Peame oluliseks, et ProVida Kliinikus on teenused kättesaadavad ühes majas, kus töötavad kõik kodulehel nimetatud spetsialistid. Füsioteraapia toimub ruumis, Aura basseinis ja/või TÜ jõusaalis.


Oleme spetsialiseerunud kõigile enamlevinud psüühika- ja käitumishäiretele ning psühholoogilisele traumale, mis takistavad tavapärast toimetulekut. Samuti pakume finants- ja võlanõustamist, viime läbi vaimse tervise alaseid koolitusi, erinevaid grupikohtumisi ja supervisioone. Meie füsioterapeudid (vajadusel ka koostöös psühholoogidega) on abiks lihaspingete, seljavalude, kroonilise valu ja stressiga toimetulekul. Tegevusterapeudi abiga analüüsitakse inimese eluvaldkondi ja toimetulekut ning koostöös toimub vajalike tegevuseelduste treening, antakse soovitusi abivahendite kasutamiseks ja keskkonna kohandamiseks, sealhulgas tehakse kliendi nõusolekul koostööd tema tööandjaga. Teenuste käigus on erinevad spetsialistid toeks raskuste ületamisel, abiks emotsioonide mõistmisel ja nendega toimetulekul, suhtlemis-, koostöö- ja probleemilahendusoskuse arendamisel ning muutustega kohanemisel.

Meie spetsialistid oskavad toeks olla järgnevate teemade osas:
• vaimse tervise ja heaoluga seotud teemad lastel ja täiskasvanutel (sh depressioon, isiksushäired, ärevushäired, ATH, psühholoogilised traumad ning trauma mõju vaimsele tervisele ja kehale, sõltuvusprobleemid, lein, paari- ja peresuhted, läbipõlemine ja pikaajaline stress); psühhiaater diagnoosib psüühikahäireid, pakub nõustamist ja tuge ning vajadusel ka ravimravi.
• füsioteraapia tehnikad ja erinevate terviseprobleemidega toimetulek sh pidev väsimus, krooniline valu, lihaspinged, motoorika- ja tasakaaluhäired;
• vanemlusega seotud teemad (lapsega hea suhte loomine, kokkulepete tegemine, tõhus mängimine, piiride seadmine, probleemide lahendamise oskuse arendamine, lapse jonn, vanema emotsioonid ja temperament, vanema enda traumakogemuse mõju lapsele);
• loovtegevused lapsega ja eneseanalüüs;
• tegevusteraapia võimalused igapäevaelus, sh töötamiseks valmisoleku hindamine ja valmisoleku arendamine (vajadus, motivatsioon, eelistused, keskkondade analüüs), kliendi toetamine ja jõustamine töö otsimise protsessis ning kliendi nõustamine seoses vajalike abivahendite ja kohandustega keskkonnas, vajadusel abistatakse abivahendite hankimisel ja kasutama õppimisel.;
• toimetulekuraskused igapäevaelus ja võlaprobleemid;
• töö leidmise ja/või jätkamisega seotud raskused;
• logopeedilised probleemid, sh lugemis- ja kirjutamisraskused ning kõneprobleemid.
Väärtustame oma töös inimest ja järjepidevat arengut!

     ProVida tööpakkumised

PSÜHHOLOOG

TEGEVUSTERAPEUT