ProVida Kliinik on pikaajalise kogemusega nõustamiskeksus, kus saavad professionaalset abi erinevate probleemidega inimesed. Meie tugevuseks on lai valik nõustamisteenuseid ja teraapiaid.

Oleme usaldusväärne koostööpartner, kellele on oluline klient ja tema heaolu. Teeme pidevat võrgustikutööd riigi ja kohalike omavalitsuste asutustega.

Oleme puutunud kokku erinevate isikutega, kellel esineb mitmeid takistusi igapäevaeluga paremaks toimetulekuks:

psüühikahäiretega,
võlaprobleemidega,
hoolduskoormusega,
perekondlikud raskused,
kaassõltlastega,
perevägivald,
erinevad terviseprobleemid,
psühholoogilised probleemid,
sõltuvusprobleemid,
logopeedilised probleemid sh lugemis- ja kirjutamisraskused.