ProVida Kliinik pakub laia valikut nõustamis-, hoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuseid erinevatele vajadustele.

Erateenused

ProVida Kliinik professionaalsed ja usaldusväärsed spetsialistid pakuvad laia valikut erateenuseid sh psühholoogiline nõustamine, erinevad psühhoteraapiad, psühhiaatri, võlanõustaja, füsioterapeudi teenused.

Erateenuseid rahastab klient ise.

Teenused perearsti suunamisel 

NB! Hetkel vastuvõtte perearsti suunamisel ei toimu.

Perearsti Teraapiafondi kaudu saavad perearstid patsiente suunata eriarstide teenustele sh kliinilise psühholoogi ja logopeedi teenused, psühhoteraapia nii perele kui individuaalselt ning füsioteraapia.

Perearsti Teraapiafondi raames pakutavaid teenuseid rahastab Haigekassa.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon aitab puude või haiguste tõttu raskustes olevatel inimestel läbi erinevate nõustamis- või rehabilitatsiooniteenuste tööeluks valmistuda, toetada tööle asumist või töö jätkamist. Tööalast rehabilitatsiooni rahastab Töötukassa.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon on hoolekandeteenus, mida pakutakse puude või töövõimetusega inimestele nende iseseisva toimetuleku parandamiseks igapäevases elukeskkonnas. Lisaks võivad teenust saada lapsed, keda on teenusele suunanud alaealiste komisjon. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Erihoolekande teenused

Erihoolekande teenused aitavad kaasa erivajadusega inimeste iseseisvale toimetulekule ning arengule igapäevaelus. Erihoolekande teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenused toimetulekuraskustes inimestele

Teenused toimetulekuraskustes inimestele hõlmavad erinevaid nõustamis- ja tugiisikuteenuseid mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes peredele. Teenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.

Lapsehoiuteenus puudega lastele

Lapsehoiuteenus puudega lastele toetab erivajadusega lapse pere toimetulekut või töötamist, tagades lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Lapsehoiuteenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet koostöös kohalike omavalitsustega.

Koolitused

ProVida korraldab koolitusi ja grupiteraapiaid meie spetsialistide pädevusse kuuluvatel teemadel, sh toitumine, stress, arenguhäired, sotsiaalärevus jm.

Lisainfo: info@provida.ee

Registreeru teenustele või küsi lisainfot:

Vali teenus: