Annika Labent


Logopeed, Eripedagoog, Praktikajuhendaja

Olen omandanud haridusteaduste magistrikraadi logopeedia suunal ja mulle on omistatud logopeed, tase 7 kutsekvalifikatsioon. Juba õpingute ajal sain väärtuslikke kogemusi töötades lasteaia tasandusrühmas logopeedina. Kooliealiste laste ja täiskasvanutega töötamise kogemuse olen saanud õpingute käigus läbitud praktikatel ja oma enda kahe lapse koolitee toetamisel. Lisaks olen Vepa Käitumisoskuste Mängu mentorina nõustanud õpetajaid koolis.
Juba lapsena puutusin õpetajast ema kõrval kokku erinevate õppijatega ning õpetajatöö murede ja rõõmudega. Huvi meditsiini, psühholoogia ja inimeste vastu viis mind õppima Tartu Ülikooli eripedagoogikat ja psühholoogiat. Logopeedia juurde jõudsin õpingute käigus läbi praktikate ning naudin senini tööd väikeste ja suurte klientidega. Oskan märgata ka väikeseid edusamme ning naudin selle töö mitmekülgsust. Töötan nii laste kui täiskasvanute kõneprobleemidega.

Töökeel: eesti keel

Teenused, millega spetsialist tegeleb