Karl Must


Psühholoog/ psühholoog-nõustaja kutseaasta

Omandasin nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi Tartu Ülikoolis psühholoogia erialal, sealjuures magistrikraad on läbitud psühholoog-nõustaja õppesuunal. Magistriõpingute kõrvalt töötasin Pepleri ravikodus miljööterapeudina, kus aitasin psüühikahäiretega noori rakendades teadmisi arengu- ja lapsepõlvepsühholoogiast kui ka emotsioonidest ja psüühikast üldisemalt. Töö ravikodus õpetas mulle kui oluline on teraapilises suhtes autentse ja turvalise kontakti loomine, et saaks toimuda muutus ja tervenemine. Käesolevalt teen psühholoog-nõustaja kutseaastat, mille raames läbin superviseeritud praktikat, täiendkursuseid pereteraapias, kognitiiv-käitumisteraapias, traumatöös ja sõltuvusprobleemide ravis. Lisaks tööle olen aktiivne meeskonnaliige ning programmi juht noortele (üliõpilastele) suunatud juhtimis- ja arenguprogrammis DD Akadeemias. Akadeemias olen liikmena viinud läbi noorte juhtimise ja kommunikatsioonioskuste koolitusi ning juhina koordineerin hooajatiimi tööd.
Kui tunned, et vajad abi stressi, ärevuse, meeleoluhäirete, motivatsiooni, eesmärkide seadmise või muud nõustamist vajavate muredega, siis oled minu vastuvõtule oodatud.

 

Töökeeled: eesti keel ja inglise keel.