Kristina Kutsar


Eripedagoog (töölt eemal)

Olen eripedagoog ning vastava magistrikraadi omandasin Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas (2015). Juba õpingute ajal käisin vabatahtlikuna abis erinevates asutustes, et saada rohkem kogemusi erivajadustega lastega ning õppida otse spetsialistidelt. Eriti palju huvi pakkus mulle töö autistlike lastega. Ajaga on huvi aina süvenenud ning seetõttu olen jätkanud sama rada tänase päevani. Erivajadusega lapsi olen toetanud nii eri- kui ka tavakoolis ning lasteaias. Alates 2018. aastast töötan Tartu Ülikooli eripedagoogika  osakonnas nooremlektorina, kus minu põhivaldkondadeks on autism, õppe jõukohastamine ning erivajadustega laste kaasamine klassis.

Teenused, millega spetsialist tegeleb