Miina Rõngas


Loovterapeut-kunstiterapeut

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse- ja magistriastmes loovteraapiaid spetsialiseerudes visuaalkunstiteraapiale. Oma töös inimestega toetun lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtetele, uskudes, et
igas inimeses on olemas resusrsid ja oskused oma eesmärkideni jõudmiseks. Minu enesearengut kui ka terapeutilist stiili on mõjutanud ka holistilise regressiooniteraapia 1. astme koolitus Holistika Instituudis. Olen osalenud loovteraapia projektis dementsusega eakatega. Oman töökogemust raske ja sügava intellektipuudega täiskasvanutega ninghariduslike erivajadustega laste ja noortega. Vabal ajal meeldib veeta aega perega, teha tervisesporti ja küpsetada.

Teenused, millega spetsialist tegeleb