Teenus sisaldab eeltööd, otsest klienditööd ja järeltööd, sealhulgas dokumenteerimist (arvestuslikult 45 minutit otsest klienditööd ja 15 minutit järeltööd).

Teenuse nimetus hind aeg
Psühhiaatri vastuvõtt 50 eur/ 45 min
Psühholoogi  vastuvõtt 40 eur 45 min
Psühholoogi paari-ja pereteraapia 40 eur 45 min
Logopeedi vastuvõtt 30 eur 45 min
Eripedagoogi vastuvõtt 30 eur 45 min
Füsioterapeudi vastuvõtt 35 eur 45 min
Füsioteraapia basseinis 35 eur 45 min
Loovteraapia 45 eur 45 min
Tegevusterapeudi vastuvõtt 30 eur 45 min
Võlanõustamine 35 eur 45 min
Sotsiaal-ja majandusnõustamine 35 eur 45 min
 Õde-toitumisnõustaja  30 eur 45 min