Kodukord

ProVida Kliinik OÜ kodukord

 1. Assistent vastab telefoni kõnedele tööpäevadel kell 8.30-17.00 ja e-postile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul;
 2. Teenustele registreerimiseks või aja tühistamiseks helistage, saatke SMS tel 59127991 või saatke e-post info@provida.ee;
 3. Tulge teenusele täpselt kokku lepitud ajaks või 5 min varem;
 4. Teavitage spetsialisti või ProVida assistenti kui hilinete teenusele rohkem kui 5 minutit. Ilma varasema teavituseta on spetsialistil õigus teenus tühistada kui hilinete enam kui 15 minutit.
 5. Esmase vastuvõtu eel palume tutvuda kliendi õiguste ja kohustustega asutuse seinal või kodulehel, et sõlmida kliendileping assistendi või teenust osutava spetsialisti juures;
 6. Rehabilitatsiooniteenuse saajal on õigus saada teenuseid vastavalt rehabilitatsiooniplaanile või tegevuskavale;
 7. Sotsiaalse rehabilitatsiooniklient esmasel kohtumisel võtke kaasa või saatke e-postile suunamiskiri ja olemasolev rehabilitatsiooniplaan või tegevuskava;
 8. Tööalase rehabilitatsiooni klient registreerib telefoni või e-posti teel ennast tegevuskava koostamisele;
 9. Erakliendil on õigus saada kodulehel kirjas olevaid teenuseid ja tasuda teenuse eest vastavalt hinnakirjale sularahas;
 10. Perearsti suunamisel (perearsti teraapiafondi kaudu) on vajalik suunamiskiri ProVida Kliinik OÜle, märkida soovitud teenus (kliiniline psühholoog, logopeed, füsioterapeut) ja teenuste maht tundides. Suunamiskiri võtta kaasa paberkandjal ja esitada spetsialistile. Teenuse lõppedes edastame perearstile kokkuvõtva hinnangu ja arve;
 11. Klient on kohustatud asutusele teatama oma teenustest loobumisest vähemalt 48 h enne kohtumise toimumist. Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada. Hilinemisel ei lükku teenuse aeg edasi;
 12. Kliendil on kohustus allkirjastada osalusleht iga teenusel käimise kohta (Töötukassa ja SKA kliendid);
 13. Kliendi kohta käiv konfidentsiaalne info on lukustatud kapis, millele on juurdepääs spetsialistidel ja juhtkonnal. Andmekaitse kirjeldus on avalikult nähtav kodulehel www.provida.ee/andmekaitse;
 14. Kabinetti sisenevad külastajad ainult puhaste vahetusjalatsitega või kasutavad kaitsesusse;
 15. Suitsetamine maja ees ja hoovis ei ole lubatud;
 16. Alkoholi- ja narkojoobes kliente on asutusel õigus mitte teenindada;
 17. Suhtuge lugupidavalt teistesse klientidesse, töötajatasse ja asutuse varasse. Kui klient käitub spetsialistiga lugupidamatult ja solvavalt, siis jätame endale õiguse lõpetada kliendiga teenuse lepingu;
 18. Järjepidevalt teenusele mitte ilmumise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa või Haigekassa);
 19. Kliendil on õigus igal ajal loobuda teenustest ja valida endale sobivam asutus;
 20. Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.