Kodukord

ProVida Kliinik OÜ kodukord

Assistent vastab telefoni kõnedele tööpäevadel kell 8.30-17.00 ja e-postile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul;

Teenustele registreerimiseks või aja tühistamiseks helistage/saatke SMS tel 59127991 või saatke e-post info@provida.ee;

Tulge teenusele täpselt kokku lepitud ajaks.

Teavitage spetsialisti või ProVida assistenti kui hilinete teenusele rohkem kui 5 minutit. Ilma varasema teavituseta on spetsialistil õigus teenus tühistada kui hilinete enam kui 15 minutit.

Esmase vastuvõtu eel palume tutvuda kliendi õiguste ja kohustustega asutuse seinal või kodulehel, et sõlmida kliendileping assistendi või teenust osutava spetsialisti juures.

Klient on kohustatud asutusele teatama oma teenustest loobumisest vähemalt 24 h enne kohtumise toimumist. Mitteteatamise korral jätab asutus endale õiguse teenust mitte asendada. Hilinemisel ei lükku teenuse aeg edasi;

Kui puudub võimalus kohale tulla, siis kasutage kaugnõustamise võimalust (telefoni või veebi vahendusel), teavitades administraatorit või spetsialisti vastavast vajadusest.

NB! Omavastutus:

Vastuvõtuaja tühistamisel või mitteilmumisel vähem kui 24 h enne seansi algust, tuleb tasuda omavastutusarve 50 eurot.

Andmekaitse kirjeldus on avalikult nähtav kodulehel www.provida.ee/andmekaitse.

Kabinetti sisenevad külastajad ainult puhaste vahetusjalatsitega või kasutavad kaitsesusse.

Suitsetamine maja ees ja hoovis ei ole lubatud.

Alkoholi- ja narkojoobes kliente me ei teeninda.

Suhtuge lugupidavalt teistesse klientidesse, töötajatasse ja asutuse varasse. Kui klient käitub töötajatega lugupidamatult ja solvavalt, siis jätame endale õiguse lõpetada kliendiga teenuse lepingu.

Järjepidevalt teenusele mitte ilmumise korral on õigus asutusel juhtunust informeerida teenuse tellijat (Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa või Tervisekassat).

Kliendil on õigus igal ajal loobuda teenustest ja valida endale sobivam asutus.

Kliendil on õigus soovitatavalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole. Pöördujal on õigus saada tagasisidet kirjalikus või muus vormis.