Psühhiaatri retsepti väljastamine/pikendamine

Psühhiaatri vastuvõtt töövõime hindamiseks

Töötukassa psühholoogiline nõustamine

Töötukassa pakub teile erinevaid nõustamisteenuseid.

Nõustamisteenuseid võimaldame registreeritud töötutele ning koondamisteate saanud tööotsijatele. Kui soovite minna nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

https://www.tootukassa.ee/et/teenused/toootsingud/psuhholoogiline-vola-ja-soltuvusnoustamine

Psühholoogiline nõustamine

Teenus on mõeldud neile, kes tunnevad, et tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Olukordi, mil tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku toetust, võib olla palju, näiteks töökoha kaotus või olete hakanud kahtlema oma võimetes ja oskustes või tööturule sisenemine valmistab ebakindlust ja hirmu.

Psühholoog neutraalse isikuna oskab teie olukorda kõrvalt vaatajana hinnata ja aitab teil tekkinud küsimusi ja probleeme läbi analüüsida.

Kui tunnete, et vajate psühholoogilist nõustamist, siis rääkige sellest oma töötukassa nõustajale, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab. Psühholoogilisele nõustamisele  saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad.

Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad psühholoogilisel nõustamisel, maksame sõidu- ja majutustoetust.

Sõltuvusnõustamine

Sõltuvuse tekkimine on pikem protsess. Mida varem sekkuda, seda vähem kogete  negatiivseid  tagajärgi. Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite  parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda  töö leidmisele ja hoidmisele. Koostöös nõustajaga analüüsite põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leiate uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks. Nõustaja abistab ka ravi- ja muude toetusvõimaluste kaardistamisel.

Sõltuvusnõustaja poole tasub muuhulgas pöörduda, kui tunnete, et mõni allpool esitatud väidetest kirjeldab teie olukorda.

  • te ei tegele enam nende asjadega, mis varem huvi pakkusid;
  • vaatamata soovile, ei suuda te oma käitumist muuta;
  • kui püüate sõltuvuskäitumisest loobuda, olete rahutu, ärrituv ning tunnete end halvasti;
  • sõltuvuskäitumine on viisiks põgeneda probleemide eest või leevendada abituse, süü- või ärevuse tundeid;
  • lähedased on öelnud, et nad tunnevad te pärast muret;
  • valetate lähedastele oma käitumise kohta.

Nõustamine on tulemuslikum kui teil on endal tugev soov ja motivatsioon olukorda muuta.

Nõustaja juurde saavad pöörduda registreeritud töötud ning koondamisteate saanud tööotsijad. Kui soovite nõustaja vastuvõtule minna, siis rääkige sellest oma konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

Töötuna registreeritud inimestele, kes osalevad sõltuvusnõustamise teenusel, maksame vajadusel sõidu- ja majutustoetust.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale” alusel.

Kogemusgrupp: “Pikaajalise kriisiga toimetulek”

Ootame uue kogemusliku tugigrupiga liituma inimesi, kelle elus on raske periood, mis on seotud mõne suurema elumuutusega (näiteks lahkuminek, töökaotus, pikaleveninud lein, lähedase haigus) või on seda varem kogenud ja tunneb, et on sellesse valusse liiga kauaks kinni jäänud. 

Registreerumine: https://bit.ly/providakogemusgrupp (kuni 4. jaanuar)

Grupikohtumised toimuvad Tartus aadressil Teguri 37b (IV korrus).

Grupi kohtumised toimuvad 6 korda üle ühe või kahe nädala ja üks kohtumine kestab 2-2,5 tundi. 

Kohtumiste kuupäevad (6 kohtumist):

  • Jaanuar: 12.01, 26.01
  • Veebruar: 9.02
  • Märts: 2.03, 23.03
  • Aprill: 6.04

Kellaeg: 16:00-18:00

Klient ise grupitöö eest tasuma ei pea, grupitööd on rahastatavad kasutatavate teenuste raames. Erateenusena grupis osalemine kokku 150 EUR (1 kohtumine 25 EUR).

Lisainfo: liis@provida.ee

Avatud Dialoog

Psühholoogi individuaalteenus

Kliinilise psühholoogi individuaalteenus

“Sõltuvusega toimetuleku grupp”

“Tasakaalukam vanemlus” – lapsevanematele

„Tasakaalukam vanemluse“ grupiga alustame 16. veebruarist. Anna oma osalemise soovist meile teada hiljemalt 31. jaanuariks: marika@provida.ee või mirjam@provida.ee.

ISTE-projekt

Teenused

Lihtne broneerimine

1

Vali arst/teenus

2

Päev ja kellaaeg

3

SMS meeldetuletused