Kersti Kinks


Psühholoog, Kriisi-ja leinanõustaja

 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia bakalaureuse- ja magistriõppe (psühholoog-nõustaja suunal) ning täiendanud end nii loovteraapia, kognitiiv-käitumisteraapia kui ka mitmesugustel kriisi-, trauma- ja leinateemalistel kursustel. Eelnevalt töötasin TÜ kliinikumi hematoloogia-onkoloogia osakonnas laste ja peredega, mis viis mind leina ja haigusega toimetuleku teemade juurde. Samuti olen töötanud Ohvriabis nõustaja ja vaimse tervise spetsialistina. Olen asutanud heategevusliku organisatsiooni Vaprusehelmed, kus teen tänagi vabatahtlikuna tööd ning löön kaasa MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas tegevuses. Psühholoogina näen, et inimestel on vaja turvalist ruumi ja tähelepanelikku kuulajat oma sõlmküsimuste läbiarutamiseks ja ükski mure pole liiga väike või suur, et seda selgemaks arutada ei peaks saama!