Lapsevanema meelespea

Kui lapsevanem lahkub teenuse osutamise ajal asutusest, siis peab sellest teavitama spetsialisti ja tagama enda kättesaadavuse viivitamatult ükskõik millise sidevahendi abil.

Lapsele tulla järgi hiljemalt teenuse osutajaga kokkulepitud ajaks.

Lapsevanem on kohustatud asutust teavitama teenusele hilinemisest kui hilinemine on rohkem kui 5 minutit. Ilma varasema teavituseta on spetsialistil õigus teenus tühistada (kui hilinemine on enam kui 15 minutit).

Lapsevanem on kohustatud teavitama teenuse osutajat kõikidest lapse tervisega seonduvatest erivajadustest (elutähtsate ravimite tarvitamise vajadus, tervisele ohtlik sümptomaatika) ning andma ka tegutsemisjuhised.

Kui lapsega juhtub terviserike teenuse osutamisel ajal, siis esimesena tagame talle ohutuse, turvalisuse ja vajaliku professionaalse abi (nt kiirabi, päästeamet) ning seejärel esimesel võimalusel teavitame lapsevanemat.