Koostööpartnerid

ProVida kliiniku koostööpartnerid

Sotsiaalkindlustusamet

Eesti Töökusassa

Tartu Lastemaja

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Tartu linna lastekaitse teenistus

Eesti Kaitsevägi

Häirekeskus

Peaasi.ee

Tervise Arengu Instituut

Eesti Agrenska Fond

Tartu Herbert Masingu Kool

Vireo OÜ

Tartu Ülikool (praktikabaas)

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Brightspark OÜ – reha.ee

Semiway OÜ

Tartu Vangla

Lohkva Lasteaaed

Tartu Psühhiaatriakliinik

Tartu Forseliuse Kool

ProVida tööpakkumised

PSÜHHOLOOG

TEGEVUSTERAPEUT