Merily Unuks


Assistent-juhiabi
(E-R kell 8.30 – 17.00)

Olen lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi juhiabi eriala. Olen töötanud Rahvusarhiivis, kohtutäituri büroos ja enne ProVidasse tööle asumist notaribüroos.

Naudin inimestega suhtlemist, sest see on vaheldusrikas, kuna iga isik indiviidina pakub erinevaid olukordi ja situatsioone. Mulle meeldib leida uusi ideid ja lahendusi, mis tekitavad teistes hea tunde.

Igal täiskasvanul on kusagil peidus sisemine laps. Minu hobiks on käsitöö ja just mänguasjade heegeldamine.