1. aprillist jõustus uus ohvriabi seadus

05.04.2023 Marika Käggo

1. aprillist jõustus uus ohvriabi seadus, mis parandab abi kättesaadavust vägivalla, kuriteo või kriisijuhtumi ohvritele.

Mõned olulisemad muudatused:

  • Pere- ja seksuaalvägivalla ohvrid saavad traumast taastumist toetavat vaimse tervise abi sõltumata süüteomenetlusest.
  • Seaduse järgi tagatakse traumast taastumist toetav vaimse tervise abi kriminaalmenetluse tunnistajatele samadel alustel kui ohvrile endale.
  • Paremaks abistamiseks saame õiguse kõrge riskiga täisealiste perevägivalla ohvrite puhul vahetada andmeid teiste ohvrit abistavate asutuste ja spetsialistidega.
  • Kuriteoohvri hüvitis muutub abivajajale kättesaadavamaks ja taotlemine lihtsamaks.

Tänu sisseviidud muudatustele on pere- ja seksuaalvägivalla ohvritel võimalik abi saada ka juhul kui ei ole alustatud süüteomenetlust, muutes loodetavasti abi kättesaadavamaks paljude kuriteoohvrite jaoks.

„Suur osa ohvritest ei jõua politsei, ohvriabi ega tervishoiusüsteemini ja ei saa seetõttu ka abi, mis on olemas ja võiks aidata traumast taastuda. Uue seaduse loomise eesmärk oli ühelt poolt tagada rohkemate traumat kogenud inimeste jõudmine ohvriabini, teisalt suurendada teenuste ja hüvitiste kättesaadavust ning kolmandaks kvaliteeti,“ selgitas sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusosakonna juht Kaire Tamm.

ProVida on Ohvriabi pikaaegne koostööpartner ja meie spetsialistid on valmis pakkuma psühholoogilist tuge traumaga toimetulekuks ja taastumiseks.

Loe täpsemalt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/uudised/uus-ohvriabi-seadus-parandab-abi-kattesaadavust

Ohvriabi teenustest täpsemalt: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi