Avatud dialoogil põhinev mobiilne sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

20.05.2022 Marika Käggo

Eesmärk

Tagada rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus lapse enda keskkonnas (kodu, kool vm), kus rehabilitatsiooniprotsess oleks süsteemne, tulemuslik ning kaasatud oleks kogu lähi- ja tugivõrgustik. Avatud Dialoogi praktikud tuginevad teenuse osutamisel lapse individuaalsele olukorrale, koondades kõik ressursid lapse aitamiseks ühtekokku. Võrgustikukohtumised toimuvad järjepidevalt (vähemalt üks kord kuus). Teenuse osutamise tulemusena saavutab laps parema heaolu ja toimetuleku oma igapäevaelus.

Kellele

Kuni 15-aastastele rehabilitatsiooniteenusele suunatud lastele

Projektijuht Felika.Tuul@sotsiaalkindlustusamet.ee

Avatud Dialoogil põhineva mobiilse rehabilitatsiooniteenuse osutamine ja arenduskulu kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

Info SKA kodulehel: vajuta siia