Loovteraapia ProVidas

03.02.2023 Marika Käggo

ProVida üheks alustalaks on tegevuse algusest saadik olnud loovteraapia. Loovteraapia pakub võimalust toetada meie vaimset-, emotsionaalset- ja füüsilist heaolu ning toimetulekut. See arendab loovust, aidates näha asju ja elu uue nurga alt, luua paremat kontakti iseenda ja ümbritseva maailmaga. Loovad tegevused võivad aidata alandada stressitaset või vastupidi ergutada erinevaid meeli. Teraapias on olulisel kohal loominguline tegevus (maalimine, joonistamine, voolimine, meisterdamine jne), mis heaks alternatiiviks verbaalsele eneseväljendusele. Läbi loomingu saab klient väljendada oma tundeid ja mõtteid, mida vahel on keeruline verbaalselt edasi anda.

Loovteraapias osalemiseks ei ole joonistamisoskus oluline. Olulisel kohal on loominguline protsess, kliendi loovuse toetamine ning läbi kunstitöö teraapias püstitatud eesmärkideni jõudmine. Loovteraapiasse võib pöörduda väga erinevate teemadega ja sobivaid tegevusi leitakse koostöös iga inimesega hoolimata tema vanusest või eripäradest. Näiteks võib teraapias toetada nii positiivse minapildi kujundamist; tähelepanu ja keskendumisvõimet; loovust; tugevate tunnetega, trauma ja stressiga toimetulekut; arendada suhtlemisoskust ning vähendada ärevust.

Loovteraapia kohtumised on mängulised, loometöö tulemus sageli ettearvamatu ja jõuduandev nii kliendile kui ka terapeudile. Nii võibki näiteks juhtuda, et laps, kes paar aastat tagasi ei olnud nõus ruumi sisenema, ega ühegi spetsialistiga mingit koostööd tegema, on tänaseks päevaks leidnud loovteraapia abiga maalimise, mille kaudu oma emotsioone maandada, olla aktsepteeritud ja toetatud. Või siis on just loovtegevus olnud abiks ka täiskasvanutele oma mõtete ja tunnete mõistmisel kui sõnadest on jäänud puudu või need teevad liigselt haiget.

Hetkel töötab ProVidas kolm loovterapeuti, kelle igaühe tee erialani on olnud erinev. Annika jõudis loovteraapia õpinguteni läbi varasema kogemuse kunsti ja lastega, otsides mingis eluetapis muutust, midagi, mis jääks küll samade väärtuse juurde, kuid ei oleks päris tegevkunstniku või kunstiõpetaja roll. Miina armastab juba lapseeast peale kunsti ja käsitööd ning tunneb siiani, et loominguline ja käeline tegevus mõjub ka talle endale teraapiliselt. Samuti on pakkusid talle huvi psühholoogia ja eneseareng ning avastades kunstiteraapiate eriala, leidiski ta end sealt peatselt õppimas. Kai jaoks oli loovteraapias midagi ebatavalist ja kutsuvat, mis teda köitis ning motiveeris varasemaid teadmisi kunstiõpetajana avardama.

ProVida loovterapeudid ootavad teraapiasse kõiki, kes on avatud koos avastama, kuhu pliiats, pintsel või savitükk neid juhatada võib.