ProVidast sai Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) liige!

30.01.2023 Marika Käggo

VATEK on vaimse tervise valdkonna organisatsioonide võrgustik, mille ühiseks sihiks on Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine ning valdkondliku poliitika kujundamine.

VATEK on paari aastaga tõestanud end tugeva eestkõnelejana, kes toob ühte inforuumi kokku erinevad tervishoiuteenuste osutajad ning poliitikakujundajad. ProVida pakub laia teenuste valikut inimestele läbi kogu nende elukaare, sageli on meie spetsialistid inimesele toeks pikema aja jooksul ning näeme seeläbi lähedalt murekohti tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis. Koostöö VATEKiga võimaldab meil jagada oma pikaajalist kogemust ja aidata kaasa tervishoiuteenuste edendamisesse. Muudatuste elluviimine nõuab osapooltelt omavahel tihedat suhtlust ja ühiseid sõnumeid laiemale kuulajaskonnale. Samuti on VATEKi võrgustikku kuulumine meile oluline kvaliteedimärk.

VATEKi tegevusest lähemalt:

https://www.facebook.com/eestivatek

https://www.vatek.ee/

Jääme põnevusega ootama asjalikku ja lahendustele suunatud koostööd!