Merle Alamaa

Sotsiaaltöötaja- võlanõustaja
Tegevusjuhendaja (erihoolekanne)

Helmer Hallik

Sotsiaaltöötaja

Perenõustaja