Lootus. Toetus. Areng.

Missioon

ProVida kliiniku missioon on toetada inimese arengut.

Visioon

Meie visioon on luua Eesti parimat sotsiaal-, tervishoiu- ja koolitusteenust pakkuv

keskus, milles on ühendatud inimese arengut toetav keskkond ja kvaliteetsed teenused.

Väärtused

Väärtustame inimest.