Rahastajad

ProVida kliiniku rahastajad

Ülal nimetatud rahastajatega koostöös on klientidele järgnevad teenused TASUTA:

  • Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed. Loe lähemalt tööalase rehabilitatsiooni teenuse lehelt või Töötukassa kodulehelt.
  • Sotsiaalset rehabilitatsiooni võivad saada alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioni ealised isikud ja need tööealised isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud. Lisainfo sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.
  • Perearsti teraapiafondi arvelt rahastab Haigekassa kliinilise psühholoogi, logopeedi ja füsioterapeudi poolt osutatavad teenused. Loe lähemalt Perearsti Teraapiafondi teenuse lehelt või Haigekassa kodulehelt.
  • Erihoolekandeteenused (kliendi kodus) on ette nähtud täisealisele inimesele, kes vajab oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet vastava eriala spetsialistilt. ProVida poolt pakutavad erihoolekandeteenused on: igapäevaelu toetamise teenus ning toetatud elamise teenus. Loe lähemalt erihoolekandeteenuste lehelt või Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

ProVida tööpakkumised

PSÜHHOLOOG

TEGEVUSTERAPEUT