ProVida Kliinik OÜ on Sotsiaalkindlustusameti lepingupartner osutades Ohvriabi seadusest tulenevat traumast taastumist toetava vaimse tervise abi.

Mis on ohvriabi ja kes võivad ohvriabisse pöörduda?
Ohvriabi rahastab Sotsiaalkindlustusamet. Pöördu ohvriabisse, kui sa ise või keegi su lähedastest on kannatanud kuriteo, vägivalla või kriisijuhtumi tõttu. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, kui oled näinud, kuidas kedagi teist on halvasti koheldud või on juhtunud õnnetus. Sulle antakse nõu, kui muretsed lähedase pärast või tahad kedagi toetada.

Ohvriabitöötajad

  • pakuvad sulle emotsionaalset tuge
  • jagavad infot abi saamise võimaluste kohta
  • juhendavad sind suhtlusel teiste asutustega

Võid nõustamisele pöörduda ka anonüümselt, kuid hüvitisi ja teenuseid taotledes pead siiski esitama isikuandmed. Kui su mure tuleb lahendada mitme asutuse koostöös, küsib ohvriabitöötaja sinult luba, et kontakteeruda koostööpartneriga.

Kuidas saan?

Ohvriabitöötaja juurde saad pöörduda

  • nii alaealise kui ka täisealisena
  • kõigil tööpäevadel kokkuleppel

Ohvriabitöötajad asuvad kõigis suuremates Eesti linnades. Mõnes piirkonnas on tööl üks ohvriabitöötaja, kuid suuremates piirkondades võib neid olla ka mitu. Leia endale lähim ohvriabitöötaja ohvriabitöötajate kontaktandmetest.

Ohvriabitöötaja saab su suunata psühholoogilisele nõustamisele, samuti on ohvriabitöötaja kaudu võimalik taotleda kuriteoohvri hüvitist.

Loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi