Psühholoogi individuaalteenus

Teenuse hind: 80€ / 45 min

Kuidas psühhoteraapia aitab?

Psühhoteraapia põhisisu ja eesmärk on leevendada psühholoogilist valu, muuta häirunud käitumis- ja mõtteviise, toetada emotsionaalset arengut ja heaolu.

Psühhoteraapiasse jõutakse eri põhjustel ja eri teid pidi. Psühhoteraapiasse tuleb inimene ise sooviga muuta elu segavaid, tegutsemist takistavaid tundeid, mõttemalle, käitumisviise või saadavad teraapiasse häire tuvastanud artid. Vahel tullakse ka huvist ennast paremini tundma õppida, oma käitumisele, mõtetele seletusi leida, ennast paremini mõista.

Psühhoteraapiat tehakse individuaalteraapiana, grupis, paaridega või perekondadega psühhoterapeudi ja kliendi kindla struktuuriga kohtumisel.

Teraapiatöö hõlmab eri etappe. Töö algab probleemide kindlaks tegemisest ja eesmärkide seadmisest.
Sisuline töö põhineb terapeudi ja patsiendi suhtel. Teraapililise muutuse saavutamiseks kasutatakse meetodeid ja tehnikaid, mis rajanevad inimpsühholoogia teoreetilisel käsitlusel.

Psühhoterapeut järgib oma töös ametialase eetika reegleid ja tööstandardeid.

Kognitiiv-käitumuslikud teraapiad,näiteks käitumisteraapia, ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia, muud kognitiiv-käitumuslikud suunad, reaalsusteraapia, neuro-lingvistilise programmeerimise psühhoteraapia. Alusepanijateks peetakse Albert Ellist ja Aaron Becki.

Pereteraapiad, näiteks süsteemne pereteraapia, kus klienti vaadeldakse peresüsteemis.