Täiskasvanud

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse korraldus tööealistele

  1. Sul on eelnevalt hinnatud töövõime ulatus või määratud puude raskusaste või töövõime kaotuse protsent
  2. Esitad Sotsiaalkindlustusametile rehabilitatsiooniteenuse taotluse: Taotlused
  3. Sotsiaalkindlustusamet kontrollib sinu õigustatust teenusele ja seejärel hindab sinu rehabilitatsioonivajadust
  4. Sotsiaalkindlustusamet väljastab sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse selgumisel suunamisotsuse
  5. Pöördud 60 päeva jooksul teenuseosutaja poole ja lepid kokku teenuse saamise aja
  6. Saad teenust vastavalt sotsiaalkindlustusameti tegevuskavale, rehabilitatsiooniplaanile või -programmile.
  7. Teenuseosutaja koos sinuga hindab teenuse tulemuslikkust

Allikas: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon