Kliinilise psühholoogi individuaalteenus

Teenuse hind: 80€ / 45 min

Psühholoogilise nõustamise või teraapia eesmärgiks on aidata isikul saavutada paremat arusaamist endast, oma võimetest ja situatsioonidest; analüüsida ja lahendusi otsida isiku nendele kriisidele ja probleemidele, mis takistavad tal toimetulekut igapäevaeluga. Samuti edendada isiku iseseisvust, toetudes tema isiklikele ressurssidele ja kompetentsidele.

Kliinilise psühholoogi töö on suunatud psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete ja riskikäitumise hindamisele, leevendamisele, ravimisele ja ennetamisele. Tema poole võib pöörduda, kui on vaja välja selgitada, kas inimesel on mõni psüühikahäire, teha selleks teste ja uuringuid. Samuti on kliinilise psühholoogi tööks erinevate häirete ravimine ja sümptomite leevendamine.

Nõustamise käigus juhendatakse inimest tema isiksuseomaduste, suhtlemis-, koostöö- ja tööoskuste ning probleemide lahendamise oskuste arendamisel.

Psühholoogilise nõustamise tulemusel leevenevad emotsionaalsed probleemid: väheneneb ärevus ning vältimiskäitumine, meeleolu paraneb, tõuseb käitumuslik aktiivsus, paranevad igapäevaeluga toimetuleku oskused, enesehinnang tõuseb.

Psühholoogilise nõustamise käigus kasutatakse kliendi individuaalsetest vajadusest lähtuvalt kombineerituna erinevaid sekkumisi, mis leevendavad psühholoogilisi sümptomeid, suurendavad kliendi enesehinnangut ning iseseisvust, töövõimekust ja motivatsiooni – arendavad psühho-sotsiaalset võimekust.

  • Motiveeriv intervjueerimine
  • Kriisinõustamine
  • Lahenduskeskne lühiteraapia
  • Kognitiiv-käitumisteraapia
  • Loovteraapiad
  • Teadvelolekul põhinevad sekkumised
  • Probleemilahendustreening/enesekehtestamine