Eripedagoogi vastuvõtt

Teenuse hind: 65€ / 45 min

Kuidas eripedagoog saab aidata?

Eripedagoogi põhitegevus on erivajadustega õppija arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) ja isiksuse arengut eakohase normi suunas; esmase puude ületamine/vähendamine ja teiseste puuete vältimine pedagoogiliste vahenditega; õppija potentsiaalsele arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Eripedagoog süveneb lapse/täiskasvanu probleemi, kuni leiab sobiva õpetamisviisi ja tasandi, kus õppija abiga toime tuleb. Kui õppijal on raskus, siis tuleb leida selle põhjus ja viis lahendamiseks. Eripedagoog saab õppijast aru ja suudab juhtida teda (ja ka lapsevanemat) rasketes olukordades lahenduste suunas. Eripedagoogil on oskusi keskkonda analüüsida, jagada suured oskused väiksemateks osaoskusteks, valida, kohandada ja ka luua õppevahendeid.

Isiklikeks meelisteemadeks on intellektipuue, autism, AAC (alternatiivne ja augmentatiivne kommunikatsioon).

Liisa Kuusk
eripedagoog