Füsioteraapia individuaalteenus

Teenuse hind: 50 € / 45 min

Kuidas füsioterapeut saab aidata?

Füsioteraapia eesmärk on parandada või toetada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist läbi motoorse sooritusvõime parandamise, tegevuskeskkonna kohandamise, sobiva abivahendi leidmise.

Füsioteraapia teenus on mõeldud nii lastele, kui ka täiskasvanutele. Selle käigus hinnatakse inimese motoorset sooritusvõimet, koostatakse kliendi liigutusliku arengut soodustavat/säilitavat programmi, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, õpetatakse ergonoomilisi võtteid, hinnatakse vajadust abivahendi järele ning vajadusel õpetatakse seda kasutama. Samuti toimub kliendi võrgustikuliikmete nõustamine.

Andra Lääts ja Ingrid Tiirats

füsioterapeudid