Supervisioon/coaching

Kuidas superviseerija/coach aitab?

Supervisioon on kõige lihtsamalt öeldes töönõustamine, kus superviisor (töönõustaja) aitab erinevatel spetsialistidel/töötajatel leida uut vaatenurka professionaalses arengus, saada enesekindlust tööprotsessis ja leida uusi perspektiive. Eesmärk on leida muutus tööalases situatsioonis.

Loovsupervisioonis kasutatakse: kunsti, liikumist, pildid/kaardid, värvilised paberid, minifiguurid, situatsiooni spektrogrammid, skulptuuri vm.

Toimuvad supervisoonid tudengitele, psühholoogidele, sotsiaaltöötajatele, õpetajatele, terapeutidele jm.