Supervisioon/coaching

Teenuse hind: 80€/120€ / 60 min/90 min

Mis on supervisioon ja coaching?

Supervisioon on kõige lihtsamalt öeldes töönõustamine, kus superviisor (töönõustaja) aitab erinevatel spetsialistidel/töötajatel leida uut vaatenurka professionaalses arengus, saada enesekindlust tööprotsessis ja leida uusi perspektiive. Eesmärk on leida muutus tööalases situatsioonis.

Coaching toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega.
Coaching keskendub tulevikule. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia.

Coaching’u metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Coach oskab klienti eneseavastusretkel julgustada, vastutada coaching’u-protsessi eest, kasutada professionaalselt coaching’u-tehnikaid ning tunnetada selle töö eetilisi piire.