Ettevõtted

Koostöö erinevate ettevõtetega

Koostöö erinevate ettevõtetega, kes soovivad pakkuda oma töötajatele järjepidevat psühholoogilist tuge, et tagada nende suutlikkus ja psühholoogiline tasakaal.

Millistel teemadel toetatakse:

  • isiksuse arenguprobleemid (enesehinnang, arengukriisid, motivatsioonikadu, enesekehtestamise probleemid jne);
  • tervisehäiretest tingitud seisundite psühholoogiline toetamine (akuutne või krooniline haigus, stress, masendus jne);
  • kriisiabi (rasked elusündmused nagu raske haigus, surm, lein, lahutus jne);