Linna/valla suunamine

SRT teenusele suunab abivajava lapse ka kohalik omavalitsus, kui lastekaitse spetsialist on tuvastanud lapse abivajaduse lastekaitseseaduse alusel ning hinnanud tema SRT-le suunamise vajadust. Kui lastekaitsetöötaja on hinnanud lapse heaolu 4 valdkonnas (füüsiline või tervislik seisund, psühholoogiline või emotsionaalne seisund, sotsiaalne seisund, kognitiivne või hariduslik seisund) ja on leidnud vähemalt kahes valdkonnas olulisi puudujääke ning lastekaitse spetsialisti poolt korraldatud varasem abi ei ole olnud piisav või võimalik, võib kohalik omavalitsus anda hinnangu lapse suunamiseks SRT teenusele. Sel juhul esitab lastekaitse spetsialist sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hinnangu koos lapse juhtumiplaaniga Sotsiaalkindlustusametisse.

Täpsem informatsioon teenuse korralduse, suunamise ja otsuste kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel.

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/riiklikud-teenused-ja-ennetusprogrammid-lastele-ja-peredele/sotsiaalse#suunamine

https://tartu.ee/en/node/2796#Sotsiaalne-rehabilitatsioon