Erihoolekanne

Igapäevaelu toetamise teenus (IET teenus) ja toetatud elamise teenus (TE teenus)

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused

Projekt ISTE – Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses – 31.12.2021

https://www.tartu.ee/et/projekt-iste#%C3%9Cldinfo